BREXIT 2020: Impactul asupra Proprietății Intelectuale în Europa

Etichete: ,

Marea Britanie a părăsit formal UE din 31 ianuarie 2020, dar în condițiile Acordului de retragere convenit între Regatul Unit și UE, aceasta va începe o perioadă de tranziție cel puțin până la 31 decembrie 2020.

Nu va exista niciun efect juridic al Brexit asupra drepturilor legale de proprietate intelectuală până la sfârșitul perioadei de tranziție. În timp ce, în anumite scopuri, Regatul Unit va rămâne în afara UE în timpul perioadei de tranziție, toată legislația europeana privind PI va continua să acopere Regatul Unit în același mod ca pana acum, cu toate drepturile și obligațiile pe care le implică.

Ce se va întâmpla cu drepturile de PI după perioada de tranziție?

Brevetele europene

Convenția privind brevetele europene (EPC) nu este direct legată de Uniunea Europeană. În schimb, este un tratat multilateral agreat de cele 38 de state membre participante și, de asemenea, Oficiul European de Brevete (OEP) este independent de UE. Aceasta înseamnă că procesul de solicitare și obținere a brevetelor europene nu se va schimba deloc. Cererile de brevete europene vor fi în continuare depuse și urmărite central la OEP, înainte de a fi validate, odată acordate, în statele membre EPC în care se dorește protecția brevetului.

Mărcile comerciale înregistrate în Uniunea Europeană

Deoarece mărcile UE (EUTM) sunt drepturi la nivelul întregii UE, după perioada de tranziție, aceste drepturi vor înceta să aibă efect în Marea Britanie, iar toate cererile de mărci noi ale Uniunii Europene vor acoperi numai statele membre rămase ale UE.

Guvernul Regatului Unit a aprobat legislația care va prevedea extinderea în Marea Britanie a EUTM-urilor înregistrate la sfârșitul perioadei de tranziție. Ca urmare a acestui fapt, drepturile de marcă preexistente nu vor fi pierdute, iar proprietarii lor vor primi gratuit noi înregistrări „clonate” în Marea Britanie fără costuri suplimentare.

După perioada de tranziție, pentru a obține mărci înregistrate care acoperă restul statelor membre ale UE și Marea Britanie, va fi necesar să se depuna atât o cerere de marcă națională în Marea Britanie, cât și o cerere de marcă la nivelul UE, fie ca cereri individuale, fie prin intermediul sistemului internațional de înregistrare a mărcilor. Legea mărcilor naționale din Marea Britanie se bazează pe legislația privind mărcile UE, astfel încât, în afară de inconvenientul de depune și de a reînnoi atât o cerere de marcă din Marea Britanie, cât și una la nivelul Uniunii Europene, deținătorii de mărci nu ar trebui să fie dezavantajați de această modificare.

Vor avea loc modificări ale regulilor de reprezentare la EUIPO și, eventual, modificări ulterioare la Oficiului de Proprietate Intelectuală din Regatul Unit.

Design-uri înregistrate la nivel comunitar european

La fel ca EUTM-urile, design-urile înregistrate la nivel comunitar sunt drepturi la nivelul UE. După perioada de tranziție, înregistrările de design-uri la nivelul Comunității Europene și desemnările UE ale design-urilor internaționale de la Haga nu vor mai avea efect în Marea Britanie, iar orice nouă cerere de design la nivel comunitar va acoperi numai statele membre UE rămase.

Din nou, guvernul britanic a aprobat legislația care va prevedea ca design-urile înregistrate la nivel comunitar la sfârșitul perioadei de tranziție să fie extinse în Marea Britanie, astfel încât drepturile referitoare la design-urile înregistrate preexistente să nu se piardă. Aceste noi înregistrări „clonate” din Marea Britanie vor fi acordate gratuit.

Pentru a obține protecție pentru design-urile înregistrate care acoperă restul statelor membre ale UE și Marea Britanie după Brexit, va fi necesară depunerea unei cereri de design națională la nivelul Regatului Unit și a unei cereri de design comunitar. Marea Britanie s-a alăturat sistemului de la Haga pentru înregistrări internaționale de design-uri în martie 2018, astfel încât protecția design-ului în Marea Britanie și la nivelul UE ar putea fi obținută și pe această cale. La fel ca în cazul mărcilor, legislația națională privind designul britanic se bazează pe legislația UE privind design-urile, astfel încât, în afară de inconvenientul de a depune și reînnoi, o cerere de design britanică pe lângă o cerere comunitară europeană, deținătorii de design-uri nu ar trebui să fie dezavantajați de modificare .

Pentru cererile de mărci comerciale sau modele din UE care sunt încă în curs procesare la finalul perioadei de tranziție, solicitanții vor trebui să redepună o cerere separată în Marea Britanie pentru a acoperi Marea Britanie. Guvernul Regatului Unit a aprobat legislația care le permite solicitanților o fereastră de nouă luni să depună o cerere din Marea Britanie și să păstreze în continuare datele de depunere și prioritate ale cererii UE în așteptare. Unii solicitanți ar putea prefera să depună cereri în Marea Britanie și UE înainte de sfârșitul perioadei de tranziție, pentru a evita orice posibilitate de a refuza cererile în așteptare.

Pentru cererile de mărci comerciale sau modele din UE care sunt încă în curs de finalizare a perioadei de tranziție, solicitanții vor trebui să faca o cerere separată pentru Marea Britanie. Guvernul Regatului Unit a aprobat legislația care le permite solicitanților o fereastră de nouă luni să depună o cerere din Marea Britanie și să păstreze în continuare datele de depunere și prioritate ale cererii UE pendinte. Unii solicitanți ar putea prefera să depună cereri din Marea Britanie și UE înainte de sfârșitul perioadei de tranziție, pentru a evita orice posibilitate de a redepune cererile în așteptare, iar pentru acest proces exista beneficii de reduceri de costuri.

In ceea ce priveste sistemul unitar de brevete și Curtea Unificată de Brevete,
deși lansarea mult așteptatului pachet unitar de brevete unitare (UPP) este în prezent întârziată de o plângere constituțională în Germania, Marea Britanie continuă proiectul de la referendumul UE.

În pofida unor previziuni în care Marea Britanie s-ar retrage din acord în lumina Brexit, guvernul britanic a ratificat tratatele din spatele UPP. Deși inițial era prevăzut ca toate statele membre UPP să fie membre UE, Marea Britanie a decis să continue să participe.
Guvernul britanic a indicat în Cartea Albă din iulie 2018 că „intenționează să exploreze rămânerea în Curte și sistemul unitar de brevete după ce Marea Britanie va ieși din UE”.

Indiferent de rezultatul final, se va putea solicita brevet unitar prin intermediul Oficiului European de Brevete și să reprezinte clienții în fața Curții Unificate de Brevet.

Dupa Withers & Rogers.