INVENTA AGENȚIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Compania noastra interacționează cu clienții în mod regulat ca parte a relațiilor uzuale dintre noi.

Este important pentru INVENTA AGENȚIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ să garanteze că aceste relații vor continua să aiba loc, în continuare, în concordanta cu noile regulamente: GDPR, Regulamentul UE nr. 679/2016.

Veți găsi mai jos informații despre politica noastra în acest domeniu.

Ca parte a activităților sale uzuale, INVENTA AGENȚIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ nu intenționează să colecteze și să proceseze date personale, serviciile noastre fiind efectuate în principal în beneficiul persoanelor juridice.

Am implementat totuși toate procedurile și mijloacele tehnice necesare pentru procesarea datelor personale pe care le-am putea colecta întâmplator în concordanță cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR).

INVENTA AGENȚIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ implementează principii pentru a asigura conformitatea cu obligațiile referitoare la datele personale:

– Natura datelor personale pe care le putem colecta

Datele personale sunt date pe care s-ar putea să fie necesar să le comunicăm cu clienții noștri, cu furnizorii sau cu alte persoane de contact (titlu, nume, prenume, funcție, e-mail, nr. de telefon).

Colectăm anumite date personale în contextul relațiilor de afaceri pe care le aveți cu INVENTA AGENȚIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ și acest lucru poate fi necesar pentru realizarea acțiunilor pe care ni le încredințați dumneavoastra (adresa poștală, cont bancar, data angajării, stare civilă).

Pot fi date pe care dumneavoastra în mod voluntar ni le furnizați prin e-mail sau prin alte mijloace de comunicare, în vederea abonării la buletine informative sau pentru evenimente pe care le organizăm.

 – Cum utilizăm datele personale?

INVENTA AGENȚIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ utilizează datele personale în contextul relațiilor comerciale cu clienții furnizorii nostri, sau pentru completarea acestora în bazele în care sunt gestionate documentele pe care ni le încredințați.

Nu vindem și nu facem disponibile informațiile dumneavoastra personale terților.  Numai datele solicitate de regulamentele aplicabile și cele strict necesare pentru realizarea acțiunilor pe care ni le încredințați dumneavoastra pot fi transmise omologilor nostri străini care intervin în procedurile pentru care acești omologi sunt reprezentanții dumneavoastră și/sau birourilor de proprietate intelectuală înaintea cărora acționăm în numele dumneavoastră.

În funcție de bazele legale ale procesării datelor, datele dumneavoastră personale sunt păstrate pentru durata relațiilor noastre comerciale, a regulamentelor aplicabile sau a posibilei exercitări a dreptului de ștergere.

 În orice caz, datele șterse din bazele noastre de procesare a datelor sunt apoi depozitate ca dovezi în arhive sigure pe durata aplicarii limitărilor legale.  

  – Bazele legale de procesare a datelor dumneavoastra personale

În contextul relațiilor noastre comerciale, bazele legale pentru procesare sunt stipulate în contract și/sau împuternicire care ne obligă față de clienții și furnizorii noștri.

Bazele legale pentru procesarea datelor colectate in legătură cu acțiuni efectuate în fața birourilor de proprietate intelectuală sunt determinate de cerința legală necesară pentru înfaptuirea acelor acțiuni pentru care am primit instrucțiuni din partea clienților noștri.   

Bazele legale pentru procesarea datelor colectate in legătură cu alte persoane de contact stă în interesul nostru legitim de solicitare de relații de afaceri și în comunicarea activităților noastre catre persoane care ne-au oferit în mod voluntar informația necesară pentru aceste cereri sau care sunt desemnate drept persoane de contact ale entităților legale pe care INVENTA AGENȚIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ dorește să le contacteze.

– Măsuri pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale

Implementăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea protecției și integrității datelor dumneavoastră personale. Aceste măsuri tehnice și organizatorice sunt actualizate regulat.

 – Drepturile dumneavoastră

Pe durata păstrării datelor dumneavoastră personale aveți dreptul de a solicita INVENTA AGENȚIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ accesul la aceste date, rectificarea acestora, să solicitați ștergerea acestora, să vă împotriviți procesării acestora sau să o limitați, să primiți respectivele date personale într-o forma structurată în vederea transmiterii către alt controlor de date (portabilitatea datelor).

Aceste drepturi pot fi exercitate prin contactarea controlorului la adresa următoare:

inventa@inventa.ro

Sau

INVENTA AGENȚIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ  – B-dul Corneliu Coposu nr.7, Sc. 2, Et. 1, Ap. 31,  Sector 3, P.O. Box 20-16,  București, ROMÂNIA, +40 21 320 02 85.

–  Autoritatea de supraveghere

În concordanță cu legea aplicabilă, posibilele reclamații pot fi depuse la autoritatea română de supraveghere:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE PENTRU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

  1. deul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30,
  2. Sector 1, Cod Postal 010336
  3. București, România

 +40.318.059.211

+40.318.059.602

 presa@dataprotection.ro

anspdcp@dataprotection.ro