Dipl. Ing Petre Ohan

CONSILIER EUROPEAN DE BREVETE, MARCI SI DESIGN

  • Membrul al Camerei Nationale a Consilierilor de Proprietate Industriala din Romania
  • Inginer automatist, specializare radiocomunicatii ( 1974 – 1986)
  • Examinator brevete – Directia Invenții  ( 1986 – 1998) 
  • Cadru Universitar asociat – Universitatea Politehnica bucuresti, Facultatea Automatică si Calculatoare ( 1987 – 1998)
  • Director Departament Apeluri /Strategie OSIM, Președinte Comisii reexaminare ( 1998 – 2013) 
  • Redactor Sef Adjunct/ Redactor Sef, Revista Romana de Proprietate Industriala ( 1999 – 2015)
  • Autor Articole / Prezentari in domeniul Proprietații Industriale
  • Limbi straine: Engleza, Franceză, Rusă, Germană