Inregistrarea marcii la OSIM prin intermediul unei agentii de Proprietate Intelectuala= Economie de timp si minimizarea riscurilor

Etichete: , , , , ,

De ce se recomandă apelarea la o agenție specializată atunci când o companie dorește înregistrarea mărcii la OSIM? În primul rând, pentru a minimiza riscul refuzului din partea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

În cadrul procedurii de înregistrare a unei mărci la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
este util pentru titular să consulte un consilier autorizat în proprietate industrială care, în
funcţie de activitatea concretă, actuală sau de perspectivă, va alege în mod cât mai
judicios clasele şi produsele sau serviciile enunţate în cadrul acestor clase.

Totodată, acesta poate aviza titularul asupra şanselor de succes în obţinerea protecţiei din
punctul de vedere al motivelor absolute, îi poate aduce la cunoştinţă printr-o cercetare
mărcile similare care există şi care ar putea să i se opună în perioada de opoziţii.

Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct
sau prin mandatar, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de regulamentul de aplicare
a acesteia.

Reprezentarea solicitantului prin mandatar este obligatorie, când solicitantul nu are nici
domiciliul, nici sediul şi nici o unitate industrial sau comercială efectivă şi funcţională pe
teritoriul Uniunii Europene ori în Spaţiul Economic European, cu excepţia procedurii de
depunere a cererii de înregistrare a mărcii.

În acest caz, acesta va depune în termen de trei luni de la data de depunere a cererii
procura de reprezentare a solicitantului înregistrării mărcii.

Specialistii agentiei INVENTA aplica asupra solicitarilor de marca calculul indicilor de
similaritate si de distinctivitate conform metodologiei INVENTA, evitand riscurile la
inregistrare sau ulterior acesteia.

Pentru mai multe informații, vă rugăm sa contactați departamentul Mărci din cadrul agenției noastre, la 021. 320 09 55 sau prin e-mail, la marci@inventa.ro