LEGISLATIA IN DOMENIUL MARCILOR

Legislaţia naţională în vigoare în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice conform site-ului Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci

LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998  privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)

Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale mărci şi indicaţii geografice

– începând cu data de 01.01.2015 – calculat la nivelul cursului BNR leu-euro la 01.10.2014 — ANEXA Nr. 4 (în format pdf)

Hotărârea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice – publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03.XII.2010

LEGEA nr. 84 /1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată – M.Of.nr.350/27.05.2010

Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicata*) privind taxele în domeniul protectiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006

Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul mărcilor

Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice

 • Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, 13-31martie 2006, ratificat de România prin legea nr. 360 /4.12.2007
 • Regulament de aplicare a Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor
 • Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaţională a mărcilor, in forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
 • Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaţională a mărcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea 5/1998 – M.Of.nr.11/15.01.1998
 • Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor in vederea inregistrarii mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internaţională a elementelor figurative ale mărcilor intocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Convenţia pentru instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnata la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
 • Convenţia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificata de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 – B.Of. nr.1/06.01.1969
 • Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care România a aderat prin Legea nr.4/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Regulament de execuţie al Tratatului privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
 • Acordul european instituind o asociere intre România, pe de o parte şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora pe de alta parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 – M.Of.nr.73/12.04.1993
 • Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert – Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert incheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – M.Of.nr.360/27.12.1994

 

LEGISLATIA IN DOMENIUL INVENTIILOR

Protecția invențiilor și respectarea drepturilor conferite de brevetul de invenție se asigură în conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative :

Legislația internă:

 • LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998  privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)
 • Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale brevete de inventie începând cu data de 01.01.2015 – calculat la nivelul cursului  BNR  leu-euro  la 01.10.2014 — ANEXA Nr. 1 (în format pdf)
 • Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991*) privind brevetele de invenţie, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 613 din 19 august 2014 – în format pdf
  *) Republicată în temeiul ar.18 din Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 26 iunie 2014, dându-se taxelor o nouă numerotare. Legea nr. 64/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541 din 8 august 2007, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.638 din 18 septembrie 2007 şi ulterior a fost modificată prin:

  – Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 30 mai 2012, cu modificările ulterioare,

  – Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.

 • Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în onictorul Oficial al României, partea I, nr. 471/2014 – în format pdf
 • HG nr. 547 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie publicată în M.Of. nr 456/18 iunie 2008 – în format pdf
 • Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006 – în format pdf
 • Ordinul nr. 66/31.07.2014în format pdf
 • Instrucţiunea nr.122/30.12.2013 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale începând cu 01.01.2014 – în format pdf
 • Rectificare anexa 1, la Ordonanta 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • Rectificare la forma republicată a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, tipărită în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 638 din 18 septembrie 2007 – în format pdf
 • LEGEA nr. 611 din 13 noiembrie 2002 privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000
 • Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr. 75/1999 publicată în M.Of. nr.115/16.03.2000

Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul brevetelor de invenţie

Instrucţiuni privind efectuarea rapoartelor de cercetare documentară  [ PDF ]

Ordin nr. 112 / 21.11.2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice (pdf) publicat în M.Of. nr. 864 din 22 decembrie 2001

Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul brevetelor de invenţie

 • Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 – B.Of. nr.1/06.01.1969
 • Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de invenţie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnată la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
 • Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de România prin Decretul nr.81 din 2 martie 1979 – B.Of.nr.22/08.03.1979
 • Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr.75/1999 – M.Of.nr.210/13.05.1999
 • Regulamentul pentru aplicarea Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului microorganismelor in scopul procedurii de brevetare
 • Convenţia privind eliberarea brevetului european adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973 şi Actul de revizuire a acesteia adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 prin care România a aderat prin Legea nr.611/2002 – M.Of.nr.844/13.11.2002
 • Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 – M.Of.nr.73/12.04.1993
 • Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comerţ – Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – M.Of.nr.360/27.12.1994

Legislaţia în vigoare pentru domeniul PI – Desene şi Modele

 •  Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor (publicată în 2007) a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 242/04.IV.2014, în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Varianta republicată nu aduce amendamente procedurii de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor, ci modifică doar o parte a articolelor din Capitolul V – “Răspunderi şi sancţiuni”, respectiv art. 50 si 52. Totodată, este modificat şi art. 25 în temeiul Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă – în format pdf
 • H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, publicată în M.Of.nr.181/10.03.2008 – în format pdf
 • Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimu de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006 – în format pdf

LEGE
pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)

Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale desene şi modele
– începând cu data de 01.01.2015 – calculat la nivelul cursului BNR leu-euro la 01.10.2014 — ANEXA Nr. 5 (în format pdf)
Ordinul nr. 66/31.07.2014 privind încetarea efectelor Instrucţiunii nr.122/30.12.2013 – în format pdf

Instrucţiunea nr.122/30.12.2013 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale începând cu 01.01.2014 – în format pdf

Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu desenelor şi modelelor

 • ORDIN nr. 85/03.09.2014 de modificare a Ordinului nr.81/29.08.2008 privind fluxul de examinare a cererilor de înregistrare desene şi modele – în format pdf
 • ORDIN nr. 81/29.08.2008 privind fluxul de examinare a cererilor de înregistrare desene şi modele – în format pdf
 • ORDIN nr. 3/03.01.2007 – în format pdf
 • ORDIN nr. 2/03.01.2007 – în format pdf

Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul desenelor şi modelelor

 • Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele, din 6.XI.1925, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr.44/1992 – M.Of.nr.95/15.05.1992
 • Legea nr.15/2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva şi Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor, adoptată la 2 iulie 1999 – M.Of.nr.103/2001
 • Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 – B.Of. nr.1/06.01.1969
 • Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 şi revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnată la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
 • Actul de la Geneva şi Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor, adoptat la 2 iulie 1999, ratificat de România prin Legea nr.15/2001 – M.Of.nr.103/28.02.2001
 • Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 – M.Of.nr.73/12.04.1993
 • Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comerţ – Anexa 1C. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 – în format pdf, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – în format pdf – M.Of.nr.360/27.12.1994