BREVETAREA IN STRAINATATE

Brevetarea în străinătate a invenţiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM.

Solicitantului protecţiei în străinătate trebuie să desemneze un consilier în proprietate industrială – cu dreptul legal de a practica in domeniul invenţiilor – care să reprezinte interesele sale în străinătate. Consultantul va întreprinde toate măsurile necesare şi va elabora documentatia necesara pentru depunerea cererii de brevet conform legislaţiei naţionale din statul respectiv, sau în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Convenţia Brevetului European, sau conform prevederilor stipulate de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT).

Căile de brevetare în străinătate a invenţiilor:

  •  Direct la Oficiul National al Statului, uzual în cazul în care solicitantul este interesat să obţină brevet de inventie numai în ţara respectivă.
  • Utilizarea Căii  PCT, prin depunerea cererii internationale la OSIM, ca un oficiu receptor.

  • Direct, sau prin intermediul OSIM, la Oficiul European de Brevete, prin depunerea unei cereri europene.

Depunerea cererilor pentru protecţia în străinătate, invocând prioritatea unui prim depozit în România sau în alt stat (pentru cetăţenii străini şi societăţi străine), poate fi făcută numai în termen de 12 luni de la data de depozitului a cărui prioritate este invocată, şi numai pe baza unui certificat de prioritate eliberat de administraţia unde cererea de brevet a fost depusă pentru prima dată.

Consilierii în Proprietate Industriala din România  autorizaţi să reprezinte solicitanţii şi titularii români şi străini în faţa Oficiului European de Brevete se găsesc în lista de la OEB.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa