DREPTURILE CONFERITE DE BREVETUL DE INVENTIE

Brevetul de invenţie conferă titularului sau un drept exclusiv de exploatare a invenţiei pe întreaga sa durată de valabilitate.

Este interzisă efectuarea fără consimţământul titularului a următoarelor acte:

  • fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzarii, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;
  • utilizarea procedeului, precum si folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.

Titularul unui brevet de inventie  îşi poate exercita dreptul exclusiv asupra invenţiei sale în limitele întinderii protecţiei acordate prin brevet sau în limitele protecţiei provizorii obţinută prin publicarea de către OSIM a cerereii sale de brevet.

Întinderea protecţiei conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinată de conţinutul revendicărilor din brevetul de invenţie. Totodată, descrierea şi desenele invenţiei servesc la interpretarea revendicărilor din brevetul de invenţie.

Pe perioada până la acordarea brevetului, întinderea protecţiei conferită de cererea de brevet este determinată de revendicările publicate.

Încetarea drepturilor titularului brevetului de invenţie

Pierderea dreptului exclusiv de exploatare a invenţiei de către titularul brevetului poate fi determinată de:
a) Decăderea din drepturi a titularului brevetului de invenţie ca urmare a neplăţii taxelor de mentinere in vigoare a brevetului;

b) Prin renunţarea titularului la brevetul de invenţie pe baza unei declaraţii scrise, înregistrate la OSIM; în cazul în care invenţia este o invenţie de serviciu, titularul este obligat să comunice inventatorului decizia sa de renunţare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită dreptul asupra brevetului. În cazul în care brevetul a facut obiectul unui contract de licenţă, renunţarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului licenţei.

c) Prin revocarea brevetului de invenţie acordat de OSIM.

d) Prin anularea în tot sau în parte a brevetului de invenţie de către Tribunalul Bucuresti, la cererea unei terţe persoane interesate.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa