VALIDAREA BREVETELOR EUROPENE DE INVENTIE

Un brevet european care desemnează România conferă aceleaşi drepturi ca şi un brevet acordat de OSIM dacă o cerere de validare a brevetului european în România, împreună cu traducerea în limba română a descrierii invenţiei şi cu dovada achitării taxelor oficiale, este depusă la OSIM în termen de trei luni de la data publicării mențiunii eliberării brevetului european, în Buletinul European de Brevete. În cazul brevetelor europene care au data de depozit 01.03.2003 sau ulterioară, o prelungire de trei luni a termenului inițial este posibilă cu condiția plății unei taxe suplimentare.

După acordarea brevetului european, INVENTA gestionează întregul proces de validare: efectuează traducerea revendicărilor, descrierii, desenelor și a listei de secvenţe în conformitate cu cerințele naționale, elaborează cererea și plateşte taxele oficiale.

Solicitantul trebuie doar să ne furnizeze numărul brevetului european și noi obținem toate documentele necesare de pe serverul OEB şi, de asemenea, procura de reprezentare. Este recomandat ca aceasta din urmă să fie o procură generală, pentru a simplifica procedura de validare a brevetelor europene acordate ulterior în numele aceluiaşi solicitant.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa