PROCEDURA DE BREVETARE A INVENTIILOR

Solicitantul procedurii de brevetare a inventiilor:

• Trimite o cerere la Agenţia INVENTA, care trebuie să includă numele şi / sau denumirea societăţii, adresa exactă, numele inventatorilor, şi titlul invenţiei lui.

• Semnează procura de reprezentare a solicitantului în procedurile în faţa OSIM.

• Semnează contractul de servicii în cazul în care solicitantul este un cetăţean român.

• Transmite la Agenţia INVENTA descrierea invenţiei din care sa rezulte unul sau mai multe modele de realizare ale invenţie, şi, pe scurt, ceea ce se consideră a fi elemente inovatoare; dacă cunoaşte stadiul tehnicii, el va indica soluţia cunoscută din bibliografia respectivă sau numărul de brevet de invenţie.

Agenția Inventa:

 • În urma cererii solicitantului, îi transmite contractul de consultanţă.

• Elaborează descrierea invenţiei, revendicările şi rezumatul.

• Elaboreaza cererea de brevet de invenţie.

• Depune cererea de brevet de invenţie la OSIM, împreună cu descrierea, revendicările şi rezumatul.

• Transmite solicitantului un exemplar original ca dovada că cererea a fost înregistrată la OSIM, din care să rezulte data şi numărul de înregistrare a acesteia.

• Plăteşte taxele oficiale de înregistrare a cererii şi de publicare.

• Primeşte de la OSIM şi trimite solicitantului decizia OSIM a constituirii depozitului naţional reglementar.

• Plăteşte taxa oficială pentru examinarea invenţiei (examinarea de fond).

• Primeşte si trimite solicitantului documentele şi notificările de la OSIM, în original, împreună cu scrisorile în care explică solicitantului acţiunea OSIM şi punctul de vedere al agenţiei.

• Elaboreaza, cu aprobarea solicitantului, răspunsul la notificările OSIM emise în urma examinării de fond, susţinând brevetalilitatea invenţiei.

• Reformulează descrierea invenţiei în funcţie de toate observaţiile şi notificările OSIM, făcând astfel posibilă ca această descriere să fie prezentată la OSIM Comisiei de examinare, care ia decizia finală.

• Plăteşte taxa de eliberare a brevetului de invenţie şi taxele de menţinere în vigoare, în cazul în care Comisia de examinare decide să acorde brevetul de invenţie.

• Primeşte brevetul de invenţie de la OSIM şi îl transmite titularului, în original.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa