TIPURI DE BREVETE SI PERIOADA DE PROTECTIE – VALABILITATEA BREVETELOR

• Brevetul obţinut naţional prin directa depunere la  OSIM, a cererii de brevet, obţinut în baza Legii 64/1991. Validitatea acestui brevet este de 20 de ani începând cu data depozitului naţional de la OSIM

• Brevetul european extins în România, obţinut în baza Acordului între Guvernul Român şi EPO, înainte de a deveni România un membru al EPO; perioada de valabilitate a acestui brevet este de 20 de ani, începând cu data depozituluila Oficiul European de Brevete – Munchen, DE

• Brevet european valabil în România,  obţinut pe baza Conventiei brevetului european, la care România a luat parte începând cu 01.03.2003; valabilitatea acestor brevete este de 20 de ani, începând cu depozitului la Oficiul European de Brevete, Munchen, DE

• Brevet de inventie cu protecţie tranzitorie, obţinut pe baza Legii 93/1998, perioada de valabilitate a acestor brevete este de maximum 20 ani, începând cu data depunerii brevetului de referinţă, ale căror efecte au fost recunoscute în România.

IMPORTANT! – Valabilitate brevete de inventie

Începând cu data la care România a devenit membră a Uniunii Europene, perioada de valabilitate a brevetelor, care au ca subiect un compus chimic medicinal, sau o compoziţie farmaceutică, poate fi prelungită cu cel mult 5 ani doar pentru acel  compus activ terapeutic sau pentru acea compoziţie din brevet care face obiectul unei autorizaţii de comercializare a medicamentului în România.

Perioada de valabilitate a brevetelor în România este menţinută pe  perioadele mai sus menţionate  doar în cazul în care titularul plăteşte la OSIM taxele oficiale de menţinere  în vigoare a brevetului de inventie

Neplata taxelor oficiale de menţinere  în vigoare duce la decăderea titularului din drepturile asupra brevetului pe teritoriul românesc, decădere care este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială din România.

Revalidarea brevetului de invenţie este posibilă numai în intervalul de 6 luni de la publicarea decaderii în BOPI şi se solicită printr-o cerere de revalidare depusă la OSIM de către titularul brevetului de invenţie.

Brevetele decăzute nu mai produc efecte în România, acestea întrând în domeniul public şi titularul pierde dreptul exclusiv de a utiliza invenţia.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa