CERERE INREGISTRARE DESEN SAU MODEL

Inregistrarea unui desen sau model se face la OSIM, avand ca posibil mandatar si consilier compania INVENTA.

Cererea de înregistrare a unui desen sau model trebuie să conţină următoarele:

a) Datele de identificare solicitant;
b) Numărul de desene şi modele pentru care se solicită protecţia;
c) Indicarea produselor care încorporează desenul sau modelul industrial, dacă este cazul;
d) Descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicită protecţia, aşa cum apar în reprezentările grafice depuse;
e) Numele autorilor sau o declaraţie pe răspunderea solicitantului că autorii au renunţat la dreptul lor de a fi menţionaţi în cerere şi / sau în publicaţiile de design industrial;
f) Reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial în trei exemplare.

Cererea de înregistrare care conţine cerinţele menţionate mai sus, redactate in limba romana, constituie depozitul naţional reglementar.

Cererea de înregistrare a unui desen sau model mai poate conține, după caz, și alte elemente care nu condiționează data depozitului reglementar:

a) Datele de identificare ale reprezentantului autorizat, dacă este desemnat în cererea de  înregistrare;
b) În cazul în care prioritatea unei cereri anterioare este revendicata, o declaraţie de revendicare a priorităţii şi indicarea statului şi data de depozit anterioară trebuie să fie incluse în cerere. (Priorităţile vor fi recunoscute, în cazul în care sunt revendicate la  momentul depunerii cererii, şi dacă sunt confirmate prin acte de prioritate, în termen de trei luni de la data depunerii cererii).
c) Cerere de amânare a publicării;
d) procura de reprezentare în faţa OSIM;
e) Declaraţia indicând informaţiile care, în conformitate cu cunoştinţele solicitantului, permit să dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei desenului sau modelului pentru care se solicită înregistrarea.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa