CONTESTATII DESENE SI MODELE INDUSTRIALE 

Deciziile privind cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor pot fi contestate, pe cale administrativă, în scris şi motivat, la OSIM, în termen de trei luni de la notificarea lor.

Contestaţia va fi examinată în termen de  de 3 luni de la înregistrarea acesteia de către comisia de examinare şi comisia de contestaţii a OSIM.

Decizia comisiei de contestaţii se comunică părţilor în termen de cincisprezece zile de la pronunţare şi poate fi atacata cu recurs la Secţiunea de contencios administrativ Tribunalul Municipiului Bucureşti, în termen de trei luni de la data notificării menţionate.

Decizia de Tribunalul Municipiului Bucuresti poate fi atacata cu recurs la Secţiunea contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de cincisprezece zile de la notificarea acesteia.

Deciziile finale şi irevocabile ale comisiei de contestaţii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM, în termen de şaizeci de zile de la pronunţarea hotărârii lor.

Deciziile instanţelor judecătoreşti vor fi publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de şaizeci de zile de la notificarea acesteia la OSIM.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa