ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE – DESENE SI MODELE INDUSTRIALE 

Eliberarea certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor se face de către OSIM, pe baza deciziilor finale de acceptare, în termen de 30 de zile de la data la care decizia de acceptare a devenit definitivă.

Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului este de zece ani cu începere de la data constituirii depozitului reglementar şi poate fi reînnoită pentru trei perioade succesive de cinci ani.

Pe toată perioada de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menţinere în vigoare a certificatului.

OSIM acordă un termen de graţie de maximum şase luni în care taxele de menţinere în vigoare pot fi plătite cu majorare.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa