INTERVENTII IN VAMA PENTRU DESENE SI MODELE INDUSTRIALE

Titularul unui desen sau model înregistrat poate solicita instanţei judecătoreşti:

a) Să dispună măsuri de asigurare, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor unui desen sau model  înregistrat şi dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a probelor;

b) Să dispună, imediat după procedurile de vămuire, măsuri de încetare a încălcării drepturilor unui desen sau model  înregistrat comisă de un terţ atunci când pune pe piaţă mărfuri importate care implică o atingere a acestor drepturi.

Pentru exercitarea măsurilor de asigurare, prevederile Legii comune sunt aplicabile.

Ca măsuri de asigurare dispuse de instanţă, poate fi solicitată de către reclamant o garanţie suficientă pentru a preveni abuzurile.

Instanţa de judecată va cere reclamantului să furnizeze orice probe posibile, pentru a dovedi statutul său de titular al dreptului încălcat ori a cărui încălcare este inevitabilă.

Dacă probele în susţinerea pretenţiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanţa va putea dispune ca pârâtul să furnizeze  dovezile în condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu legea.

Instanţa de judecată poate dispune ca autorul încălcării drepturilor conferite de certificatul de înregistrare  să furnizeze informaţii imediate privind provenienţa şi căile de distribuire a mărfurilor contrafăcute, precum şi identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu condiţia ca această măsură să nu fie exagerată faţă de gravitatea prejudiciului cauzat dreptului titularului.

Un alt aspect ce tine de  intervențiile  în vamă pentru Desene si Modele Industriale : Autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu fie la cererea titularului desenului sau modelului înregistrat, suspendarea vămuirii la importul mărfurilor în cazurile menţionate mai sus, până la pronunţarea deciziei instanţei de judecată.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa