LEGISLATIA IN VIGOARE PENTRU DOMENIUL PI – DESENE SI MODELE

 •  Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor (publicată în 2007) a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 242/04.IV.2014, în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Varianta republicată nu aduce amendamente procedurii de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor, ci modifică doar o parte a articolelor din Capitolul V – “Răspunderi şi sancţiuni”, respectiv art. 50 si 52. Totodată, este modificat şi art. 25 în temeiul Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă – în format pdf
 • H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, publicată în M.Of.nr.181/10.03.2008 – în format pdf
 • Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimu de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006 – în format pdf

LEGE
pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)

Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale desene şi modele
– începând cu data de 01.01.2015 – calculat la nivelul cursului BNR leu-euro la 01.10.2014 — ANEXA Nr. 5 (în format pdf)
Ordinul nr. 66/31.07.2014 privind încetarea efectelor Instrucţiunii nr.122/30.12.2013 – în format pdf

Instrucţiunea nr.122/30.12.2013 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale începând cu 01.01.2014 – în format pdf

Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu desenelor şi modelelor

 • ORDIN nr. 85/03.09.2014 de modificare a Ordinului nr.81/29.08.2008 privind fluxul de examinare a cererilor de înregistrare desene şi modele – în format pdf
 • ORDIN nr. 81/29.08.2008 privind fluxul de examinare a cererilor de înregistrare desene şi modele – în format pdf
 • ORDIN nr. 3/03.01.2007 – în format pdf
 • ORDIN nr. 2/03.01.2007 – în format pdf

Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul desenelor şi modelelor

 • Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele, din 6.XI.1925, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr.44/1992 – M.Of.nr.95/15.05.1992
 • Legea nr.15/2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva şi Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor, adoptată la 2 iulie 1999 – M.Of.nr.103/2001
 • Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 – B.Of. nr.1/06.01.1969
 • Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 şi revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnată la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
 • Actul de la Geneva şi Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor, adoptat la 2 iulie 1999, ratificat de România prin Legea nr.15/2001 – M.Of.nr.103/28.02.2001
 • Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 – M.Of.nr.73/12.04.1993
 • Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comerţ – Anexa 1C. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 – în format pdf, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – în format pdf – M.Of.nr.360/27.12.1
Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa