OPOZITII DESENE SI MODELE INDUSTRIALE

Părţile interesate se pot opune la înregistrarea desenului sau modelului la OSIM, în scris, în termen de trei luni de la publicarea înregistrării, pentru următoarele motive:

a) Desenul sau modelul industrial nu are noutate;
b) Desenul sau modelul industrial este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice;
c) Solicitantul nu este persoana care a depus prima dată o cerere;
d) Desenul încorporează, fără permisiunea proprietarului, o operă protejată prin Legea nr 8 / 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv modificările ulterioare, sau orice alte drepturi de proprietate industrială protejat;

Opoziţiile în cazul  desenelor  si modelelor industriale  se soluţionează de către o comisie de specialitate în termen de trei luni de la depunerea lor la OSIM.

În cazul în care o opoziţie este depusă, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci notifică solicitantului, oferindu-i o perioadă, de obicei de o lună, pentru a-şi prezenta observaţiile.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa