TRANSFER DE DREPTURI DESENE SI MODELE INDUSTRIALE

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum şi drepturile ce decurg din certificatul de înregistrare eliberat sunt transmisibile în tot sau în parte.

Transmiterea se poate face prin succesiune, cesiune sau licenţă.

Transferul de drepturi pentru desene si modele industriale se înregistrează la OSIM şi va produce efecte în ceea ce priveşte terţi numai începând cu data publicării menţiunii de transfer în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa