CONTESTATII INREGISTRARE MARCI

Deciziile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci cu privire la cererile de înregistrare a mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea înregistrării mărcii, cu plata taxei legale.

Deciziile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind înscrierea cesiunii sau licenţei în Registrul mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.

Comisia de contestatii inregistrare marci din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci va solutiona contestaţiile formulate conform  paragrafelor anterioare.

INVENTA poate oferi asistenţă de specialitate prin pregătirea şi depunerea şi susţinerea unei eventuale contestaţii inregistrare marci în faţa OSIM sau mai departe în instanță.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa