INREGISTRAREA MARCILOR

Înregistrarea unei mărci în România se obține prin completarea unei cereri de înregistrare către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, OSIM.

Există însă numeroase probleme care pot aparea și de aceea clienții aleg fără excepție, în cele din urmă, să apeleze la serviciile unui consilier în proprietate industrială precum consilierii INVENTA.

Cererea de înregistrare a unei mărci:

Cererea de înregistrare a unei mărci trebuie să fie depusă într-o anumită formă, formularul este furnizat  în limba română; o cerere de înregistrare a unei mărci trebuie să conţină reproducerea mărcii şi o listă a produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea este solicitată; indicând produsele şi serviciile pentru care este solicitată.

Date necesare pentru formularul de cerere:

 Detalii complete ale solicitantului, inclusiv numele complet, adresa şi naţionalitatea;

 Numele marcii; reprezentarea în cazul în care marca este un cuvânt cu elemente figurative;

 O descriere a bunurilor şi serviciilor care urmează să fie acoperite de către marca solicitantului, dacă este posibil, cu indicarea claselor internaţionale;

 Data, ţara de depozit, şi numărul cererii de înregistrare străine de la care se revendică prioritatea. (In cazul in care marca a fost depusa in alt stat in prealabil si se respecta termenele de prioritate).

În cazul în care solicitantul este o persoană străină, trebuie indicat statul de naţionalitate, statul unde îşi are reşedinţa sau statul în care are o unitate în sensul art.3 din Convenţia de la Paris, în cazul în care solicitantul este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum şi denumirea de stat a cărui legislaţie reglementează statutul acesteia.

În cazul în care prioritatea unei cereri anterioare este revendicata, o declaraţie de revendicare a priorităţii trebuie să fie inclusă în cerere, împreună cu indicarea statului si a datei de depunere a cererii anterioare.

Înregistrarea unei mărci va conferi titularului său un drept exclusiv asupra mărcii pentru produsele și/sau serviciile pentru care s-a făcut înregistrarea.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa