LEGISLATIA IN DOMENIUL MARCILOR

Legislaţia naţională în vigoare în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice conform site-ului Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci

LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998  privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)

Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale mărci şi indicaţii geografice

– începând cu data de 01.01.2015 – calculat la nivelul cursului BNR leu-euro la 01.10.2014 — ANEXA Nr. 4 (în format pdf)

Hotărârea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice – publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03.XII.2010

LEGEA nr. 84 /1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată – M.Of.nr.350/27.05.2010

Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicata*) privind taxele în domeniul protectiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006

Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul mărcilor

Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice

 • Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, 13-31martie 2006, ratificat de România prin legea nr. 360 /4.12.2007
 • Regulament de aplicare a Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor
 • Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaţională a mărcilor, in forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
 • Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaţională a mărcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea 5/1998 – M.Of.nr.11/15.01.1998
 • Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor in vederea inregistrarii mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internaţională a elementelor figurative ale mărcilor intocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Convenţia pentru instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnata la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969
 • Convenţia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificata de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 – B.Of. nr.1/06.01.1969
 • Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care România a aderat prin Legea nr.4/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998
 • Regulament de execuţie al Tratatului privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
 • Acordul european instituind o asociere intre România, pe de o parte şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora pe de alta parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 – M.Of.nr.73/12.04.1993
 • Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert – Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert incheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – M.Of.nr.360/27.12.1994
Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa