LITIGII MARCI INREGISTRATE

Litigiile asupra drepturilor rezultate din detinerea unor marci se rezolva in instanta.

Deciziile OSIM pot fi atacate in instanta.

Deciziile Tribunalului Municipiului Bucureşti pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 15 zile de la notificarea acesteia.

Deciziile Tribunalului Municipiului Bucureşti date în cazurile prevăzute la articolele 45, 48, 54, 55, 61 şi 79 pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la notificarea lor.

I. Contrafacere

Titularul mărcii poate solicita organului judiciar competent să interzică oricărei persoane care nu are consimţământul său, utilizarea, în cadrul comerţului, a următoarelor:

(a) orice semn care este identic cu marca pentru produse sau servicii care sunt identice cu cele pentru care marca este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identităţii sau asemănării sale cu marca sau a identităţii sau similitudinii produselor sau serviciilor pe care este aplicat semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată, există un risc de confuzie din partea publicului, inclusiv riscul de asociere între semn şi marcă;

(c) orice semn care este identic sau similar cu marca pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, în cazul în care acesta din urmă are un renume în România şi când folosirea semnului fără motiv întemeiat ar putea profita în mod neloial de caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, sau în cazul în care astfel de utilizare ar aduce prejudicii titularului mărcii.

Orice act realizat conform celor de mai sus de către o persoană care nu are consimţământul titularului mărcii înregistrate, constituie o încălcare de drepturi.

Nici unul dintre actele menţionate nu constituie o încălcare dacă se efectuează înainte de data publicării mărcii.

Titularul mărcii poate institui proceduri privind încălcarea dreptului numai după data la care marca a fost înscrisă în Registrul Naţional al Mărcilor.

Procedurile vor fie instituite la plângerea prealabilă a persoanei vătămate

II. Concurenta neloiala

Orice utilizare a mărcilor sau indicaţiilor geografice contrară practicilor loiale în activităţi industriale sau comerciale, cu intenţia de a induce în eroare consumatorii, constituie un act de concurenţă neloială

Acţiunea penală trebuie să fie instituită la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa