OPOZITII INREGISTRARE MARCI

În termen de doua luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 17, orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrare mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6. OSIM notifică solicitantului cererii de înregistrare a marcii, de îndată, opoziția formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum și motivele opoziției privind înregistrarea mărcii.

În termen de 30 zile de la data notificării opoziției, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere. Opoziția formulată cu privire la cererea de înregistrare a mărcii publicată se soluționează de o comisie din cadrul Serviciului Mărci al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opoziției, care este avut în vedere la examinarea pe fond.

INVENTA vă poate reprezenta, fie pentru pregătirea, elaborarea şi depunerea unei opoziţii, sau pentru pregătirea, elaborarea, redactarea şi depunerea unui răspuns la o posibilă opoziţie.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa