PIERDEREA DREPTURILOR ASUPRA MARCILOR INREGISTRATE

I. Renuntarea la Marca Inregistrata

Titularul poate renunţa la marca inregistrata  în ceea ce priveşte unele sau toate produsele sau serviciile pentru care este înregistrată.

Renunţarea unei mărci trebuie să fie declarată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în scris şi se semnează de către titularul mărcii sau de către o persoană împuternicită de către acesta, iar drepturile asupra mărcii, cu privire la bunurile şi serviciile la care marca se aplică, se sting începând de la data la care renunţarea este înscrisa în Registrul mărcilor.

Dacă o licenţă a fost înregistrată, renunţarea la o marcă este înscrisă numai dacă titularul mărcii dovedeşte că a informat licenţiatul cu privire la intenţia sa de renunţare marca.

II. Decadere

Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti, în orice moment pe parcursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marca:

(a) În cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări serioase pe teritoriul România în legătură cu produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată, şi nu există motive întemeiate pentru care ne-utilizare;

(b) Dacă, după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a actelor sau inactivităţii titularului, nume comune în comerţ pentru un produs sau serviciu pentru care ea este înregistrată;

(c) Dacă, după data de înregistrare şi ca urmare a utilizării de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca este de natură să inducă în eroare publicul, în special cu privire la natura, calitatea sau provenienţa geografică a produselor sau serviciile pentru care este înregistrată;

(d) În cazul în care marca a fost înregistrată de către o persoană care nu are capacitatea stipulată de punctul (g) din articolul 3.
Revocarea din drepturile conferite de marcă produce efecte de la data de Hotărârii judecătoreşti definitive.

III. Anulare

Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului Bucureşti anularea înregistrării unei mărci pe oricare dintre următoarele motive:

(a) Marca a fost înregistrată contrar dispoziţiilor din primul alineat al articolului 5;
(b) Marca a fost înregistrată contrar dispoziţiilor articolului 6;
(c) A fost solicitată înregistrarea cu rea-credinţă;
(d) Înregistrarea mărcii aduce atingere unui drept la imagine personală sau a unui drept la nume;
(e) Înregistrarea mărcii aduce atingere drepturilor anterioare dobândite asupra unei indicaţii geografică protejată sau unui model industrial protejat, alte drepturi de proprietate industrială sau drepturi de autor.

Anularea procedurii pentru motivele menţionate la punctul (c) poate fi instituit în orice moment pe parcursul duratei de protecţie a mărcii.

Termenul pentru solicitarea de anulare a unei înregistrări pe unul dintre motivele la punctele (a), (b), (d) şi (e) trebuie să fie de cinci ani de la data înregistrării mărcii.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa