REINNOIRE INREGISTRARE MARCI

Înregistrarea unei mărci produce efecte de  la data cu incepere de la depozitului national reglementar al mărcii şi durează zece ani.

La cererea titularului, înregistrarea unei mărci poate fi reînnoită la implinirea fiecărei perioade de zece ani, cu plata taxei prevăzute de lege.

Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea termenului actual de protecţie, dar nu mai devreme de 3 luni,  înainte de expirarea acestui termen. Reînnoirea înregistrării va produce efecte din ziua imediat următoare expirării termenului de protecţie în curs.

Cererea de reînnoire a înregistrării trebuie să conţină:

(a) O cerere explicită de reînnoire a înregistrării marcii

(b) Datele de identificare a titularului şi, dacă este cazul, numele şi domiciliul, respectiv sediul mandatarului său;

(c) Numărul de înregistrare a mărcii în Registrul mărcilor;

(d) Data depozitului reglementar al cererii de înregistrare a mărcii.

În cazul în care titularul solicită reinnoirea pentru doar o parte din produsele şi serviciile înscrise în Registrul mărcilor, acesta trebuie să menţioneze numele produselor sau serviciilor pentru care solicită reînnoirea înregistrării.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa