TRANSFER DE DREPTURI MARCI INREGISTRATE

I. Cesiune

Cesiunea drepturilor asupra unei mărci înregistrate  se efectuează în scris şi trebuie semnată de părţile contractante, sub sancţiunea nulităţii.

Cesiunea drepturilor asupra mărcii poate fi efectuată pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată sau doar pentru o parte.

Transferul tuturor bunurilor titularului mărcii include transferul drepturilor asupra mărcii. Transferul de anumite bunuri ale titularului nu afectează calitatea sa de titular al dreptului la marca.

Mărcile identice sau similare apartinînd aceluiasi titular, care sunt utilizate pentru produse sau servicii identice sau similare nu pot fi transmise prin cesiune decat in totalitate si numai catre o singura persoana, sub sancţiunea nulităţii actului de cesiune.

Cererea de înscriere a cesiunii va fi însoţită de documentul care atestă schimbarea de titular asupra mărcii.

La cererea persoanei interesate şi cu plata taxei prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înscrie cesiunea în Registrul mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea este opozabila tertilor de la data publicarii acesteia.

II. Licență

Titularul mărcii poate, în temeiul unui contract de licenţă, să autorizeze alte persoane să folosească marca pe întreg teritoriului României sau numai pe o anumită zonă, pentru toate sau o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. O licenţă poate fi exclusivă sau neexclusivă.

Titularul unei mărci poate invoca drepturile conferite de această marcă împotriva unui licenţiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licenţă, în ceea ce priveşte durata utilizarii, aspectul mărcii şi natura produselor sau a serviciilor pentru care se acordă licenţa, teritoriul în care marca poate fi utilizată, sau calitatea produselor fabricate sau a serviciilor prestate de licenţiat sub marca pentru care a fost acordată licenţa.

Pe durata contractului de licenţă, licenţiatul este obligat:

(a) Să o utilizeze numai, pentru produsele pe care marca care face obiectul contractului de licenţă a fost aplicată, având libertatea de a aplica pe aceste produse semne care arată că el este producătorul;

(b) Să adauge termenul “sub licenţă …” pentru marca aplicată pe produsele care fac obiectul licenţei, în conformitate cu contractul.

O licenţă este înscrisă în Registrul mărcilor, cu plata taxei prevăzute de lege şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. O licenţă este opozabilă terților de la data publicării acesteia.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa